Uitgeverij René de Milliano
Uitverkocht
Paperback 144 pp, 162 x 225 mm.
Ton Heijdra
Bos & Lommer en De Baarsjes, De geschiedenis van Amsterdam-West
De geschiedenis van Amsterdam-West is voor een groot deel de geschiedenis van de oude buurgemeente Sloten en de daarin gelegen polders. Dit boek beschrijft uitvoerig hoe de landelijke Slatuinen van Sloten in de loop der jaren veranderden in dichtbevolkte Amsterdamse woonwijken. De architecten van Amsterdamse School en hun opvolgers van het Nieuwe Bouwen hebben hier voor een staalkaart van architectuur en kunst gezorgd.

Tijdens de lange geschiedenis van dit gebied zijn er bewoners uit alle windstreken neergestreken. Na de Duitse emigranten uit het prille begin kwamen de Groningers, Friezen en Brabanders en na de oorlog vestigden zich er de gastarbeiders uit Spanje en Italië en later ook Marokko en Turkije. Amsterdam-West kreeg hierdoor een uiterst gevarieerde bevolking. Ton Heijdra levert met dit zesde, rijkelijk geïllustreerde boek over de Amsterdamse volksbuurten weer een belangrijke aanvulling van de geschiedschrijving. Na zijn boek over Oud-West deze keer de geschiedenis van de twee stadsdelen aan de andere kant van de Kostverlorenvaart: Bos en Lommer en De Baarsjes.
Amsterdam West