Uitgeverij René de Milliano
€7,50 BESTELNUMMER #137
Paperback 76 pp, 170 x 160 mm.
Ton Heijdra
De Oude Rai, niets zo lang als tijdelijk
Wie herinnert zich niet de Oude RAI in de Amsterdamse Pijp? Bijna elke Nederlander heeft wel eens een tentoonstelling in de sfeervolle hallen bezocht en talloze Amsterdammers hebben er in hun jeugd gesport of aan vakantieactiviteiten meegedaan. De houten hallen van de Rijwiel- en Automobiel-Industrie (RAI) zijn, net zoals de aangrenzende noodgebouwen van de Rijksverzekeringsbank en de HBS, ooit tijdelijk neergezet in afwachting van een definitieve bestemming voor het terrein aan het eind van de Ferdinand Bolstraat. Aan het begin van de twintigste eeuw wilde Berlage hier al zijn Volkshuis bouwen, terwijl eind jaren vijftig de omstreden plannen voor de bouw van een opera op het Oude RAI-terrein ontstonden.

Uiteindelijk is er een hele nieuwe buurt op deze historische plek ontstaan. In dit rijkelijk van historisch fotomateriaal voorziene vierde boek in de reeks over de Pijp, beschrijft Ton Heijdra de roemrijke geschiedenis van weer een klein stukje Amsterdam en het vormt een belangrijke aanvulling op de eerdere uitgaven over de Pijp.

Uit het hoofdstuk Eindelijk Nieuwbouw. (pp. 55 e.v.): Met de beslissing om de opera definitief niet op het OudeRAI-terrein te vestigen, is de definitive bestemming van het terrein weer aan de orde. De oude bebouwing heeft zijn beste tijd wel gehad en de sloop van de grote hal vindt in 1996 plaats. De kleine zaal houdt het langer uit en doet nog enige jaren dienst als sportaccomodatie. Ook het oude gebouw van de Rijksverzekeringsbank zal het niet lang meer maken. Als de bank in 1961 de Lutmastraat verlaat, wordt het gebouw nog bijna twintig jaar door de Sociale Dienst en door een ingenieursbureau gebruikt.Pas in 1979 komt het leeg te staan. Bij een houten gebouw vraagt dit om brandstichting en de vrees van de buurt wordt werkelijkheid als het gebouw in een spectaculaire fik afbrandt.


Te bestellen door overmaking van €7,50 naar NL02ASNB0950422452 van René de Milliano te Alkmaar o.v.v. bestelnummer #137 en uw postcode + huisnummer.


Oud-Zuid en de Pijp