Uitgeverij René de Milliano
€12,50 BESTELNUMMER #380
Paperback 68 pp, 170 x 250 mm.
Jan van Gent, Gerard van der Hoeven
Zoeterwoude
Zoeterwoude is veel ouder dan de meeste mensen denken. Reeds voor de Middeleeuwen was er sprake van het dorpje Suetan - letterlijk ‘bij de Zoete’ - op ruwweg dezelfde plaats als het huidige dorp. Het eerste schriftelijke bewijs van bewoning is een inschrijving uit 885 in het goederenregister van het Bisdom Utrecht. Zeker is dat het Ambacht Zoeterwoude op 1 september 1276 door Graaf Floris v van Holland aan Dirk van Santhorst in leen werd gegeven. Daarna volgt een vaak bewogen geschiedenis in de schaduw van buurgemeente Leiden.

In veertien bijdragen van Zoeterwoudenaren komt niet alleen de geschiedenis ruimschoots aan bod maar is er ook aandacht voor het meer recente verleden met zijn vele culturele en vooral sportieve hoogtepunten. Jan van Gent van de Stichting Oud Zoeterwoude en Gerard van der Hoeven hebben met de samenstelling van deze bundel - en niet in het minst met hun eigen stukken - een waardevolle bijdrage aan de geschiedschrijving van Zoeterwoude geleverd die in geen enkele Zoeterwoudse boekenkast mag ontbreken.


Te bestellen door overmaking van €12,50 naar NL02ASNB0950422452 van René de Milliano te Alkmaar o.v.v. bestelnummer #380 en uw postcode + huisnummer.
De rest van Nederland