Uitgeverij René de Milliano
€12,95 BESTELNUMMER #403
Paperback 108 pp, 170 x 250 mm.
Cor Lücke
Zwanenburg, nabij Halfweg
Het buurtschap dat in 1852 na de drooglegging van de Haarlemmermeer bij Halfweg en Swanenburch - het gemeenlandshuis van waterschap Rijnland - was ontstaan, groeide begin 19e eeuw dankzij Matthijs Sterk uit tot een bloeiende dorpsgemeenschap die in 1913 de naam Zwanenburg kreeg. Cor Lücke volgt van jaar tot jaar het wel en wee van zijn geboortedorp.


Te bestellen door overmaking van €12,95 naar NL02ASNB0950422452 van René de Milliano te Alkmaar o.v.v. bestelnummer #403 en uw postcode + huisnummer.
Noord-Holland